نمی دانم کیستی

[بسم الله الرحمن الرحیم]

من با خیالت خاطره دارم،
ای تویی که هیچگاه ندیدمت...

[شادوَرد]

۴ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان