گندم نمای جو فروش...

[بسم الله الرحمن الرحیم]


...به زبان،دیگر مگوی و به دل، دیگر مباش تا گندم نمای جو فروش نباشد...


[سعدی]

 

۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان