یه حقیقتی هم هست...

[بسم الله الرحمن الرحیم]


یه حقیقتی هم هست اینه که تا آخر عمر باید با همین "قلب" زندگی کنم.

۱ ۴

یه حقیقتی هم هست...

[ بسم الله الرحمن الرحیم]


یه حقیقتی هم هست اینه که قرار نیست کسی جای تو زندگی کنه.
۵ ۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان