ما می رویم از یاد

[بسم الله الرحمن الرحیم]


از خاک ما در باد
بوی تو می‌آید 
تنها تو می‌مانی، ما می‌رویم از یاد

[قیصر امین پور]
۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان