عکس نوشت؛ شماره سه

[بسم الله الرحمن الرحیم]

پاییز-این پادشاه لعنتی فصل ها-به انتها رسید؛ پس از باران...


پونصد روز از بودن من میگذره...
۲ ۲

عکس نوشت؛ شماره دو

[بسم الله ارحمن الرحیم]

ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست...
[سعدی]

۲ ۱

عکس نوشت؛ شماره یک
۴ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان