بن بست[100]

[بسم الله الرحمن الرحیم]


در مسیری که تعریفی ندارد،
مملو از ترس
دست در دست سکوت 
وقتی تنها صدا، صدای نفس هایت باشد
قدم برداری
آری این است راه رسیدن
جایی که چشم هایت جز هیچ نمی بینند
و پاهایت جز هیچ نمی پیمایند

[شادوَرد]

۱ ۲

شاید کمی هم بیشتر!

[بسم الله الرحمن الرحیم]

از تمام تو،
سایه ام را دارم
که شکل تصویر توست...

[شادوَرد]
۳ ۴

پاییز خاک خورده

[بسم الله الرحمن الرحیم]

کلماتی که میشناسم
زورشان به بیانت نمیرسد،
من مانده ام و قلم و کاغذ خاک خورده ام...

[شادوَرد]
۳ ۳

بُعدِ نگاه

[بسم الله الرحمن الرحیم]


گاهی فاصله بُعد مکان نیست؛
بُعد نگاه است...
گره ی نگاهمان که نباشد،

فاصله مان هزاران سال نوریست...

[شادوَرد]


۲ ۴

خیلی دور، خیلی نزدیک...

[بسم الله الرحمن الرحیم]

شما هرچه که دوست دارید بخوانید؛
من به سکوت بسنده میکنم، سکوتِ سطر های خالی...

+دعا لطفا

۲ ۳

من متولد بهارم

[به نام خدا]

بهار چیست؟
تمام سرزمین را طی میکنم، درخت به درخت، شکوفه به شکوفه، رد هر شاخه نو رسته را میگیرم و به ابرها میرسم، تن تمامی سبزه ها را می بویم و لابه لای غنچه ها به جست و جو ادامه میدهم، لباسم عطر گل ها را میگیرد و باران آغازگر سمفونی سبزه ها و جوانه ها میشود...
بهار چیست؟
با تمام توان میدوم، به درخت سیب آن طرف خیابان میرسم و به آن تکیه میدهم، چند نفس عمیق میکشم و می نشینم، عطر شکوفه های سیب دلبری میکند...
بهار چیست؟
باران تمام شده و ابرها به احترام رنگین کمان کنار میروند، آفتاب، جادوی طبیعت میشود و پروانه ها و پرنده ها پرواز میکنند، و چه زیباست پرواز...
به راستی بهار چیست؟
هر سال تمام سرزمین را طی کردم، درخت به درخت، شکوفه به شکوفه اما بهار را نفهمیدم، شاید چیزی کم دارد، چیزی مثل تو، که بیایی و تمام این رویاها را تعبیر کنی...

+سال جدید مبارک!
++چه خوب است که امسال دلخوری ها و کینه های کهنه را دور ریخته و با دلخوری ها و کینه های جدید جایگزین کنیم! جدا از شوخی، اگر باعث رنجش یا ناراحتی کسی بوده ام، عذرخواهی میکنم. باور کنید منظوری نداشتم.
+++آرزوی سلامتی و لبخند و شادی و اینا دارم.
++++سال جدید داره میاد و من همچنان کنکوری ام...
+++++امکان ارسال کامنت ناشناس، خصوصی و عمومی وجود داره، خلاصه دستتون بازه هر چی خواستید بشنوم، بنویسید میخونم!

۴ ۴

تقویم

"بسم الله الرحمن الرحیم"

اینجا،
روزهای تقویم من به عقب میروند وخاطرات نداشته ام با تو مرور میشود،
می دانی؛
تمام سال عطر تلخ نبودنت را میداد...

[شادوَرد]
۲ ۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان