گوگل اسپانسرم شد

[بسم الله الرحمن الرحیم]


به نظرتون هدر خوبه یا تغییرش بدم؟

+صرفا جهت تنوع:)

۱۱ ۳

ما می رویم از یاد

[بسم الله الرحمن الرحیم]


از خاک ما در باد
بوی تو می‌آید 
تنها تو می‌مانی، ما می‌رویم از یاد

[قیصر امین پور]
۲

میشه، گرچه خیلی خیلی اندک باشه

[بسم الله الرحمن الرحیم]

اینجاپی نوشت: ترسناک و غم انگیزه که اشتباه من، جون انسان دیگری رو بگیره؛ لطفا قبل از انجام هر کاری به نتیجه اش فکر کنیم.
۴

یه حقیقتی هم هست...

[بسم الله الرحمن الرحیم]


یه حقیقتی هم هست اینه که تا آخر عمر باید با همین "قلب" زندگی کنم.

۱ ۴

شاید کمی هم بیشتر!

[بسم الله الرحمن الرحیم]

از تمام تو،
سایه ام را دارم
که شکل تصویر توست...

[شادوَرد]
۳ ۴

صراحت کلام انسجام بیانم رو گرفت!

[بسم الله الرحمن الرحیم]

دلم میخواد بهترین باشم. من واسه شکست ساخته نشدم. اینو باور دارم. البته این طور فکر میکنم. شاید ظاهر قضیه کمی پیچیده باشه و سرگردون از کلاف سردرگمِ این شهر خاکستری باشم ولی هیچ وقت به خودم اجازه ندادم به بهترین بودن فکر نکنم. بعضی وقتا له شدم زیر آوارِ روزمرگی. ولی نذاشتم این سختیا سخت کنه قلبمو. ادامه دادم فقط. تا جایی که ذهنم توان داشت بُعد مثبت قضیه رو به خورد ثانیه هام دادم‌. نمی گم تغییر نکردم. نه. من هر لحظه در حال تغییرم. ولی نذاشتم این تغییرا منو دور کنه از اهدافم، از اسطوره هام، از تک تک حس های خوبی که میخوام بهشون برسم. نه. من زندگی میکنم که تو راه خودم زندگی کنم. درست همون طور که انتظارشو دارم. بهتر بگم. درست همون طور که "می خوام".
۰ ۲

یه حقیقتی هم هست...

[ بسم الله الرحمن الرحیم]


یه حقیقتی هم هست اینه که قرار نیست کسی جای تو زندگی کنه.
۵ ۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان