رویا های غول آسا، عرضه های کوتوله

[بسم الله الرحمن الرحیم]

رویاپردازی‌ها دقیقا برای من همین هستند: اجازه می‌دهند از بخش خفت‌بار قضیه صرف نظر کنی و یک راست بروی آن بالا!


-بالاخره یک روز قشنگ حرف می زنم-
-دیوید سداریس-
۴ ۲

ما می رویم از یاد

[بسم الله الرحمن الرحیم]


از خاک ما در باد
بوی تو می‌آید 
تنها تو می‌مانی، ما می‌رویم از یاد

[قیصر امین پور]
۲

گندم نمای جو فروش...

[بسم الله الرحمن الرحیم]


...به زبان،دیگر مگوی و به دل، دیگر مباش تا گندم نمای جو فروش نباشد...


[سعدی]

 

۶

دل اگر تیره نباشد...

این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت
هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت
از درون سیه توست، جهان چون دوزخ
دل اگر تیره نباشد، همه دنیاست بهشت

[صائب تبریزی]
۷

جدی جدی رفت!

بدتر از خواستن، این لطمه ی نتوانستن

هی بخواهیم و نتوانیم که چه؟

[شهریار]

+شهریارا همین یه ذره امیدی که داشتم رو نابود کردی برادر من! 

++هیچ وقت نذارین بچه هاتون سریال ساعت برنارد رو ببینن؛ من بعد دوازده سیزده سال هنوز درگیرشم.

+++چقدر سریع میگذره! زرد هم میگذره.

++++انشاءالله یک متر برف نیاد، یک متر و نیم بیاد.

+++++در راستای +هرچی فکر میکنم میبینم امید به زندگیم به بیست دقیقه رسیده.

++++++خوندم و کامنت نذاشتم، یعنی نتونستم بنویسم، فکر کنم اون قسمتی از مغزم که وظیفه تولید کامنت رو برعهده داره از بین رفته...روحش شاد و یادش گرامی...

۶ ۱

آرامش همین حضور خداست

چایت را بنوش،
نگران فردا نباش؛
از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها...

[نیما یوشیج]
۶ ۷

برف اومد

چرخ با این اختران ، نغز و خوش و زیباستی 
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی 
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت 
بررود بالا همان بااصل خود یکتاستی 
این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری 
گر ابونصراستی و گر بوعلی سیناستی 
جان اگر نه عارض استی زیر این چرخ کهن 
این بدنها نیز دائم زنده و برپاستی 
هر چه عارض باشد او را جوهری باید نخست 
عقل بر این دعوی ما شاهدو گویاستی 
میتوانی تو ز خورشید این صفتها کسب کرد 
روشن است و بر همه تابان وخود یکتاستی 
صورت عقلی که بی پایان و جاویدان بود 
با همه و بی همه مجموعه و یکتاستی 
هفت ره بر فوق ما از آسمان فرموده حق 
هفت در از سوی دنیا جانب عقباستی 
می توانی از رهی آسان شدن بر آسمان 
راست باش و راست رو کانجا نباشد کاستی 
ره نیابد بر دری از آسمان دنیاپرست 
در نه بگشایند بروی گر چه درها واستی 
هر که فانی شد به او یابد حیاتی جاودان 
ور بخود افتاد کارش بی شک از موتاستی 
زین سخن بگذر که این مهجور اهل عالمست 
راستی پیدا کن و این راه رو گر راستی
هر چه بیرون است از ذاتت نیابد سودمند 
خویش را کن ساز اگر امروز و گر فرداستی 
نیست حد و نشانی کردگار پاک را 
نی برون از ما و نه بی ما و نه با ماستی 
گفتن نیکو به نیکوئی نه چون کردن بود 
نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستی 
عقل کشتی آرزو گرداب و دانش بادبان 
حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی 
گفت دانا نفس ما را بعد ما حشر است و نشر
هر عمل کامروز کرد او را جزا فرداستی 
نفس را نتوان ستود او را ستودن مشکل است 
نفس بنده عاشق و معشوق او مولاستی 
گفت دانا نفس ما را بعد ما باشد وجود 
در جزا و در عمل آزاد و بی همتاستی 
گفت دانا نفس هم با جا و هم بی جا بود 
گفت دانا نفس نه بی جا و نه با جاستی 
این سخن ها گفته دانا هرکسی از وهم خویش 
در نیابد گفته کاین گفته معماستی 
هر یکی بر دیگری دارد دلیل از گفته 
در میان بحث و نزاع و شورش و غوغاستی 
نفس را این آرزو در بند دارد در جهان 
تا به بیند آرزوئی بند اندر پاستی 
خواهشی اندر جهان هر خواهشی را در پی است  
خواهشی را جو که بعد از وی نباشد خواستی

میرفندرسکی

+ دارم میرم آزمون بدم، تا حالا تو راه پست نذاشته بودم! حس خوبیه امتحان کنید.
+صبحتون برفی!
۲ ۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان