بدتر از خواستن، این لطمه ی نتوانستن

هی بخواهیم و نتوانیم که چه؟

[شهریار]

+شهریارا همین یه ذره امیدی که داشتم رو نابود کردی برادر من! 

++هیچ وقت نذارین بچه هاتون سریال ساعت برنارد رو ببینن؛ من بعد دوازده سیزده سال هنوز درگیرشم.

+++چقدر سریع میگذره! زرد هم میگذره.

++++انشاءالله یک متر برف نیاد، یک متر و نیم بیاد.

+++++در راستای +هرچی فکر میکنم میبینم امید به زندگیم به بیست دقیقه رسیده.

++++++خوندم و کامنت نذاشتم، یعنی نتونستم بنویسم، فکر کنم اون قسمتی از مغزم که وظیفه تولید کامنت رو برعهده داره از بین رفته...روحش شاد و یادش گرامی...