دیگه نمیخوام بترسم...
.
.
.
من نمیترسم!
.
.
.
یس!ای کاش به همین سادگی باشه^___^

هست مگه نه؟!


+لعنت بر ترس های مسخره!
++بازم لعنت بر ترس های مسخره!