هی دارم خودمو میکُشم تمرکز کنم....نمیشه! فک کنم قوه تمرکزم رو از دست دادم:دی
الان کاسه ی چه کنم چه کنم گرفتم تو دست چپم با دست راستم دارم مینویسم! اخه راست دستم وگرنه قضیه فرق میکرد باید کاسه ی چه کنم چه کنم رو میگرفتم دست راستم با دست چپم مینوشتم اصن اینارو ولش کنین من الان چیکار کنم ؟؟؟

+تمرکز کجاایی دقیقن کجاایی...
++ اگه تمرکز منو دیدین لدفن به صندوق پست بیاندازیدش بچه پررو رو!