چند روز دیگه جواب کنکور میاد :| خواهش میکنم دعا کنید واسمون

نکنه یه وقت درگیر المپیک بشید یادتون بره ها ازمن گفتن بود...

(خدایا دوست دارم کمکم کن اونی که میدونی بشه ~__~ )