همین مرا بس!

و حسین(ع) بیعت نکرد...

۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان